چمن مصنوعی خیابان یاران آقای دکتر فکری

این یکی از نمونه کارهای چمن مصنوعی بین سنگی می باشد. چمن مصنوعی های بین سنگی عموما باید حداقل دارای الیاف با ارتفاع 25 میلیمتر باشند. تا کمی از نوک چمن مصنوعی از بین سنگ و موزاییک بیرون بزند. این بیرون زدن چمن مصنوعی زا لبه سنگ ها باعث ایجاد زیبایی بصری در حیاط می شود.

برای پوشش چمن مصنوعی حیاط این پروژه از چمن مصنوعی مجلل استفاده شده است.