چمن مصنوعی زمین فوتبال آلومتک در قزوین

چمن مصنوعی زمین فوتسال آلومتک با 1250 متر مربع مساحت در سال 1399 خریداری و نصب در محل انجام شد. این زمین چمن مصنوعی که با حضور مسئولین استان قزوین افتتاح شد، به واسطه خرید چمن مصنوعی مناسب فوتسال، زیر سازی مناسب و نصب چمن مصنوعی توسط تیم نصب چمن مصنوعی فوتسال مجرب و با دانش، یکی از مدرن ترین و بهترین زمین های چمن مصنوعی حال حاضر استان قزوین می باشد. برای این زمین چمن مصنوعی دو رنگ آرژانتینی 140 گره خریداری شده تا کیفیت بازی بر روی این زمین چمن مصنوعی دو چندان شود. این نوع چمن مصنوعی با ارتفاع 50 میل و منو فیلامنت می باشد. همین موضوع باعث شده میزان آسیب دیدگی بازیکنان در هنگام برخود به زمین و همچنین در طول مسابقه کاهش یابد.

کارخانجات آلومتک به منظور تولید انواع پروفیلهای آلومینیومی، راد و کابل و هادی های آلومینیومی از سال 1342 آغاز به کار کرده است. این کارخانه در نزدیک میدان غریب کش (مینودر) واقع شده است.