چمن مصنوعی زمین فوتسال مدرسه انقلاب اردبیل

به دلیل استفاده بیشتر کودکان و نوجوانان از زمین فوتسال مدارس، باید در نصب چمن مصنوعی فوتسال مدارس و مدل چمن مصنوعی فوتسال مورد استفاده تمام استانداردهای بین المللی را رعایت کرد. استفاده از چمن مصنوعی خیلی ارزان قیمت یا غیر استاندارد احتمال بروز آسیب دیدگی و مصدومیت برای بازیکنان را افزایش می دهد. از این رو شرکت تک گراس از چمن مصنوعی منوفیلامنت ونوس ترکیبی دارای تاییدیه فیفا، در این پروژه استفاده کرده است.