تالار ایرانیان قزوین

طراحی و اجرای چمن مصنوعی تالار ایرانیان قزوین