فنس چمنی

فنس چمنی با ارتفاع 1 و 2 متر دارای چشمه 4 و 5 و مفتول سیمی 2 در 2 ، تولید شرکت سبزکاران چمن رویش و دارای 3 سال گارانتی می باشد.

فنس چمنی مناسب استفاده در مکان هایی که نیاز باه حفاظ می باشد کاربرد داشته و علاوه بر محافظت زیبایی چشمگیری به محیط اطراف خود می بخشد.

قیمت: 230000 تومان